Wat versta je eigenlijk onder ‘duurzaam’?

Dat is een heel breed begrip! Ik hanteer de volgende criteria:

  • het moet maatschappelijk verantwoord geproduceerd zijn
  • het moet van duurzame of gerecyclede grondstoffen gemaakt zijn
  • het productieproces moet duurzaam zijn
  • het moet lokaal geproduceerd zijn (duurzaam in de zin van geen onnodige transporten)
  • het moet weer gerecycled kunnen worden
  • het moet gerepareerd of hergebruikt kunnen worden