Als je niet tevreden bent met het gekochte artikel, dan mag je het terugsturen. Lees onderstaand even en zie ook Retourneren.

Herroepingsrecht in het kort

Het herroepingsrecht voor consumenten houdt in dat je een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon of op straat, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kunt annuleren.

Herroepen gebeurt door middel van een ondubbelzinnige verklaring. Je mag zowel schriftelijk als mondeling herroepen. Schriftelijk herroepen (zoals per e-mail) verdient de voorkeur, omdat het aan jou is om te bewijzen dat je op een juiste wijze en tijdig je herroepingsrecht hebt uitgeoefend.

Je hebt een herroepingsrecht ten aanzien van zowel verkoopovereenkomsten als dienstenovereenkomsten. Van het herroepingsrecht mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken.Het herroepingsrecht wordt ook wel aangeduid als ‘bedenktijd’ of ‘afkoelperiode’. De Nederlandse wet spreekt van een recht van ontbinding. Dit alles komt in dit geval op hetzelfde neer.

Wil je de aanschaf herroepen? Dat kan binnen 14 dagen na factuurdatum. Na melding van de herroeping heb je nog 14 dagen de tijd om het gekochte artikel te retourneren.

Stuur mij een mail en kopieer de onderstaande tekst daar in. Vermeld in je mail je minimaal je volledige naam, om welk artikel het gaat en het bestelnummer of factuurnummer.

Wil je de overeenkomst herroepen? Dat kan zo;

Kopieer onderstaande tekst in een mail, vul aan met je gegevens en verstuur dit naar info@handiggoed.nl. Tip: stuur een cc naar jezelf zodat je een kopie hebt.

Herroeping overeenkomst

Ik deel je bij deze mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de hieronder genoemde goederen wil herroepen:

Voornaam:

Achternaam*:

Straat, huisnummer, postcode en plaats:

IBAN rekeningnummer:

Factuurnummer en/of bestellingnummer*:

Opmerkingen:

*verplicht