Herroeping overeenkomst

Herroeping overeenkomst

Herroepingsformulier

Als je niet tevreden bent met het gekochte artikel, dan mag je het terugsturen. Zie ook Verzending. Wil je de aanschaf herroepen? Je kunt dit formulier gebruiken. Het hoeft niet, maar mag wel. Een mailtje volstaat ook.

Herroepingsrecht in het kort

Het herroepingsrecht voor consumenten houdt in dat je een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon of op straat, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kunt annuleren.

Herroepen gebeurt door middel van een ondubbelzinnige verklaring. Je mag zowel schriftelijk als mondeling herroepen. Schriftelijk herroepen (zoals per e-mail) verdient de voorkeur, omdat het aan jou is om te bewijzen dat je op een juiste wijze en tijdig je herroepingsrecht hebt uitgeoefend.

Je hebt een herroepingsrecht ten aanzien van zowel verkoopovereenkomsten als dienstenovereenkomsten. Van het herroepingsrecht mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken.

Herroepingsrecht, bedenktijd, afkoelperiode en recht van ontbinding Het herroepingsrecht wordt ook wel aangeduid als ‘bedenktijd’ of ‘afkoelperiode’. De Nederlandse wet spreekt van een recht van ontbinding. Dit alles komt in dit geval op hetzelfde neer.

 

Velden gemerkt met * zijn verplicht

Geef bij Opmerkingen aan om welk artikel het gaat, wanneer je het besteld hebt en wanneer je het ontvangen hebt. Als je het inmiddels retour gezonden hebt, geef dan aan op welke datum.