privacy verklaring

 

Jij stuurt gegevens naar Handig Goed en ze blijven bij Handig Goed. Ze worden alleen gebruikt om jouw bestelling te kunnen afleveren en je op de hoogte te houden van het bestelproces of je documenten te sturen waar je om gevraagd hebt.  Je ontvangt alleen mijn nieuwsbrief als je dat wilt en je kan je heel makkelijk uitschrijven. Er is al genoeg spam in de wereld, daar wil Handig Goed niets aan toevoegen. Per 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Voor Handig Goed eigenlijk niets nieuws want we gingen al op deze manier met gegevens om. Maar goed, om het nog eens even duidelijk en helder en volgens de wet te verklaren volgt hieronder de officiële tekst over dit onderwerp. Zodat je het maar weet.

Privacy verklaring en cookie beleid van Handig Goed

Handig Goed, gevestigd aan Boerendijk 18 9511PE Gieterveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.handiggoed.nl/ Boerendijk 18 9511PE Gieterveen ++31 599 647826
eigenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Handig Goed zij is te bereiken via info@handiggoed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Handig Goed verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jessica@handiggoed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Handig Goed verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief waar je voor bent aangemeld (alleen voornaam, achternaam en mailadres)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren (voornaam, achternaam, factuuradres en afleveradres)
– Handig Goed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (alleen naam, telefoonnummer, mailadres, factuuradres en afleveradres)

Geautomatiseerde besluitvorming
Handig Goed neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Handig Goed) tussen zit.
Handig Goed gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Standaard CMS WordPress , WooCommerce webshop met SSL beveiliging en MailChimp. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde mailingsystemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Handig Goed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Naam, adres, mailadres en telefoonnummer zoals in bestellingen door klanten aangeleverd.
  • Deze gegevens worden voor de duur van de wettelijke termijn bewaard, nl. 7 jaar.
  • Andere gegevens worden niet bewaard en niet in een cloudomgeving opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Handig Goed verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden niet om commerciële redenen met anderen gedeeld.

Cookies
Handig Goed gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen als je een account hebt aangemaakt. Heb je bestellingen gedaan als ‘gast’ dan kun je via jessica@handiggoed om verwijdering van je gegevens vragen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar jessica@handiggoed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Handig Goed zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Handig Goed wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen – korte samenvatting van deze privacy verklaring:
Handig Goed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@handiggoed.nl

Zo nu ben je officieel op de hoogte. Kan je geheel gerustgesteld naar de webwinkel.

Dit bericht heeft één reactie

  1. José

    2 varkensharen tandenborstels gekocht,
    Vlot binnen.
    Ze zijn in een woord geweldig het poetst veel fijner tanden zijn gladder en er wordt meer oppervlak gepoetst dan met een normale tandenborstel, de haren staan ook dicht op elkaar. Ik neem geen andere meer

Geef een reactie