justdiggit

Wat doet Justdiggit?

Klimaatverandering, landdegradatie en overexploitatie veroorzaken een stijging van de temperatuur, verdroging van het land en erosie van vruchtbare aarde. Dit veroorzaakt serieuze problemen zoals extreme droogte en hongersnood.

Justdiggit kickstart grootschalige landschapsherstelprojecten door regenwater vast te houden en weer beschikbaar te maken voor vegetatie. Zo worden erosie, overstromingen en verdere landdegradatie voorkomen. Vegetatie kan hierdoor weer herstellen.

Dit biedt vele voordelen voor het ecosysteem en lokale gemeenschappen.
In droge gebieden waar de bodem is gedegradeerd, kan regenwater niet langer in de bodem infiltreren. Als het regent, stroomt het regenwater ongebruikt weg. Dit veroorzaakt erosie en zo spoelen de overgebleven vruchtbare grond en zaden weg. Dit veroorzaakt verdere landdegradatie en het verlies van vegetatie. Deze negatieve vicieuze cirkel moet doorbroken worden met interventies zodat het land weer kan herstellen en vergroenen. Die interventies bestaan uit het graven van kuilen, de zogenaamde ‘bunds’ met een speciale vorm zodat er vocht en zaden worden vastgehouden.

Justdiggit

Meer vegetatie betekent meer regen

Doordat regenwater weer in de grond kan infiltreren, kunnen de hier nog aanwezige zaden weer ontkiemen. En de overgebleven vegetatie kan ook weer herstellen doordat er weer vocht beschikbaar is. De bodemtechnieken worden gecombineerd met de introductie van verbeterde landbouw- en ecosysteem beheertechnieken. Hierdoor neemt de biodiversiteit toe en kunnen lokale gemeenschappen weer in hun levensonderhoud voorzien.

Gebieden buiten het project vergroenen ook

Zij herstellen gedegradeerd land met een serie van projecten in een regio die samen een Hydrologische Corridor vormen. Ze kiezen de locaties, omvang en interventies binnen de projecten strategisch. Hierdoor zijn de positieve effecten van de projecten ook buiten de projectgebieden merkbaar. De gebieden vormen samen een groene vlek die zich over het landschap uitbreidt. Hierdoor hebben de projecten niet alleen lokale voordelen, maar hebben ook een gunstig effect op het klimaat.

Het allerbelangrijkste probleem; watertekort en opwarming

Justdiggit is praktisch ingesteld met vele projecten, een kleine organisatie en de jaarverslagen laten zien dat er verstandig wordt omgesprongen met de sponsorgelden. De televisie campagne die ze af en toe hebben wordt volledig gesponsord door de makers en niet betaald uit de bijdrage van jou en mij. Lees meer over hun aanpak en projecten.

Het geven aan goede doelen doet je goed voelen, dat begrijp ik. Vooral als het uitgemergelde kinderen zijn of vluchtelingen met verloren blikken. Maar misschien is het beter het probleem bij de wortel aan te pakken en de schuit waar we met z’n allen in zitten drijvende te houden: het stoppen van opwarming van de aarde en verwoestijning van hele regio’s. Indirect voorkomt dat weer vele economische vluchtelingen, wat je eigenlijk klimaatvluchtelingen moet noemen.

justdiggit

Helpen om te helpen

Ik zal dus –  op jouw verzoek – restituties niet naar jou overmaken maar naar Justdigit en omdat ik er zelf ook wat aan wil doen zal Handig Goed aan het einde van het jaar de gedane stortingen verdubbelen, met een maximum van 200 euro.

In de pot van 2022 zit:

  • niks, nul, nada. Geen enkele klant heeft dit jaar een retourbedrag laten uitbetalen in een gift voor Just Diggit.

Eerlijk gezegd vind ik dit een nogal schamel resultaat en zal dus vanuit Handig Goed, net als in 2021, weer 200 euro doneren.

Ook jij kunt wat doen

Wil je zonder mijn tussenkomst een steentje bijdragen aan het prachtige werk van Justdiggit? Klik op de knop en je komt op hun website waar hun heldere verhaal kunt horen en zien en je kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden om een donatie te doen of mee te helpen bij hun campagne. Dig in!

doneer